Pakume arhitektidele, projekteerijatele ning ehitusjärelvalve spetsialistidele konsultatsiooniteenuseid ja projekteerimistuge energiatõhusa ehituse ning ehitusfüüsikaliste probleemide (külmasillad, avatäidete soojusläbivus) numbriliste arvutuste valdkonnas, sealhulgas kiire ekspressteenusena:

Varasem mahukas kogemus teadus-arendustegevuses võimaldab loetletud arvutusmeetodeid rakendades tugiteenuseid pakkuda paljudes erinevates projekteerimisjärkudes, muuhulgas näiteks:

  • külmasildade joonsoojusläbivuse määramine hoone arvutusliku energiatõhususe oluliseks parendamiseks hoone energiatõhususe miinimumnõuete kontrolli raames;
  • külmasildade kriitilisuse ja kondentsiriski (fRsi) hindamine ehitusprojekti üle teostataval ekspertiisil või järelvalveprotsessis tagamaks vastavust standardiga EVS-EN ISO 13788:2012; 
  • IR-termograafia piltide tõlgendamise toetamine võrdlusarvutuste abil ehitusjärelvalve protsessis (eristamaks külmasildadest ning õhuleketest tingitud efekte jne);
  • erinevast materjalist ukse- ja aknakomponentide ning suitsuluukide soojusläbivuse määramine edasimüüjatele või projekteerijatele energiaarvutustes kasutamiseks või pakkuja poolt esitatud andmete õigsuse kontrolliks hanke- või ehitusprotsessi raames;
  • akna ja välisseina ühendussõlme joonsoojusläbivuse taseme tõendamisel nt KREDEXi poolt seatud tingimuste täitmisel kortermajade renoveerimisprojekti koostamisel.
Tänu pikaajalisele kogemusele hoonete energiatõhususe ja sisekliima alasel teadus- ja arendustegevusel omame lisaks eelpool toodud standardiseeritud arvutusmeetoditele pädevust paljudel eksperimentaalsetel arvutusmeetoditel. Kui vajad erilist nõu või arvutusi hoonete energiatõhususe, sisekliima ja ehitusfüüsikaliste aspektide paremaks lahendamiseks, siis võtke meiega ühendust ning me tuleme teile hea meelega appi.

Kui tunned, et soovid ise omandada mõne standardiseeritud arvutusmeetodi või vajad erialast täiendust, siis pakume ka peamiste arvutusmeetodite osas täienduskoolitust. Korraliste kursuste sisulise info lisame peagi eraldi Koolituste alamlehele. Personaalse täiendkoolitusvajaduse korral võta meiega ühendust.