Avatäidete ning akna- ja ukseprofiilide soojusläbivuse arvutused

Pakume ekspressteenusena nii plast-, puit-, metall- kui ka komposiitmaterjalist akna- ja ukseprofiilide soojusläbivuse numbrilisi arvutusi ning nende baasil kogu avatäidete soojusläbivuse arvutusi.


Teie poolt esitatud raami/lengi ristlõike joonise alusel koostame numbrilise arvutusmudeli, kirjeldame materjalid ja ääretingimused vastavalt standardites EVS-EN ISO 10077-1:2017, EVS-EN ISO 10211:2017, EVS-EN ISO 10077-2:2017: EVS-EN ISO 13788:2012 ja EVS-EN ISO 6946:2017 kirjeldatud metoodikale ning kasutame 2D soojusvoogude numbriliseks analüüsiks lõplike elementide meetodit (LBNL Therm 7.6 rakendustarkvara).

Arvutusmudeli põhjal määrame avatäite erinevate komponentide (külgraam/leng, lävepakk, klaasingu serv jne) kohta soojusläbivuse (Uf) arvulised väärtused, klaasingu puhul ka klaaspaketi servaosa joonsoojusläbivuse ning lähtudes tellija poolt ette antud ava täpsetest mõõtmetest ka avatäite summaarse soojusläbivuse (UA või UD) vastavalt standardile EVS-EN ISO 10077-1:2017.

Lisaks määrame ja markeerime raami-/lengi osamudelil sisepinna madalaima temperatuuri koos sellele vastava sisepinna temperatuuriindeksiga ning kontrollime vastavust EVS-EN ISO 13788:2012 nõuetele. Arvutustulemused esitame põhjalikult vormistatud elektroonilise aruandena (pdf), kus lisaks peamistele arvulistele tulemitele on visualiseeritud ka temperatuuride jaotumine raami-/lengi osamudelite ristlõigetel, mudelis kirjeldatud materjalide loetelu koos vajalike joonistega jpm.

Kellele võiks akende ja uste soojusläbivuse arvutused huvi pakkuda?

  • akna- ja uksetootjad
  • ehitusjärelvalve spetsialistid
  • liginullenergiahooneid projekteerivad arhitektid ja projekteerijad

Milliseid andmeid Teilt vajame?

Arvutuste läbi viimiseks on meil digitaalsel kujul vaja lengi-/raami ristlõike joonist ning infot lõikel kujutatud materjalide nimetuse ja/või soojuserijuhtivuse kohta, samuti kogu avatäite puhul selle üldmõõtmeid (avatäite laius, kõrgus) ning klaasingu puhul selle soojustehnilisi omadusi. Sobivad enimlevinud CAD failivormingud, kuid eelistame mõõtkavas .dwg või .dxf jooniseid või alternatiivina Trimble SketchUp (.skp) faili koos materjalide märgistusega.


Kui kiiresti ja millise hinnaga arvutusteenust pakume?

Sõltuvalt hetkel ees olevast töömahust võib arvutuste läbiviimise aeg olla erinev, kuid üldjuhul saame piisavate lähteandmete olemasolul tulemused esitada mõne päeva kuni nädala jooksul.

Sõltuvalt raami- ja lengiprofiili ristlõike keerukusest, klaasingu olemasolust ja avatäite ülddimensioonide kombinatsioonide arvust võib meiepoolse töö maht olla üsna erinev. Ühe aknatoote (külgmine/ülemine ja alumine raami/lengi kombinatsioon ühe konkreetse klaasinguga) arvutuse maksumus algab tasemelt 85-100€. Täiendavate avatavate/mitteavatavate osade ning impostide lisandumisel töö maht ja maksumus kasvavad, mistõttu teeme Teile sõltuvalt projekti keerukusest ja mahust alati individuaalse pakkumise.

Pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust või saatke e-postiga raami-/lengi ristlõike joonised ning vastame teile omapoolse pakkumisega.